Strona BIP SPZOZ Przychodnie Kozienicekie

SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Przychodnie Kozienickie"
ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice
NIP 812-17-10-147 REGON 671955794

KRS 0000108954
tel./fax 048 614 30 73 - sekretariat
Dyrektor: Edward Błaż

 oficjalna nazwa:

SPZOZ Przychodnie Kozienickie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Przychodnie Kozienickie"

 adres:

ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice

 KONTAKT:

 TEL: 48-614-30-30, 48-614-30-56

 TelefonTEL/FAX: 48 614-30-73

 Fax48 614-30-73

 Email u.ziemka@przychodniekozienickie.pl

  www.przychodniekozienickie.pl/bip

 www.przychodniekozienickie.pl

 REGON:

671955794

 NIP:

812-17-10-147

CENTER


Opublikował: Jarosław Wróblewski
Publikacja dnia: 17.05.2010
Podpisał: Edward Błaż
Dokument z dnia: 17.05.2010
Dokument oglądany razy: 1693
28.05.2020 // www.przychodniekozienickie.pl/bip