Strona BIP SPZOZ Przychodnie Kozienicekie

 OFICJALNA NAZWA:

SPZOZ Przychodnie Kozienickie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Przychodnie Kozienickie"

 ADRES:

ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice

 KONTAKT:

 d TEL: 48-614-30-30, 48-614-30-56

 Telefon  TEL/FAX: 48 614-30-73

 Fax  48 614-30-73

 Email  u.ziemka@przychodniekozienickie.pl

  www.przychodniekozienickie.pl/bip - strona Bip

  www.przychodniekozienickie.pl - oficjalna strona www

 REGON:

671955794

 NIP:

812-17-10-147


Opublikował: Jarosław Wróblewski
Publikacja dnia: 17.05.2010
Podpisał: Edward Błaż
Dokument z dnia: 17.05.2010
Dokument oglądany razy: 1711
13.08.2020 // www.przychodniekozienickie.pl/bip