Majątek stan na 2015r

DANE NA DZIEŃ 2015.12.31

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE

 *POBIERZ* 

Bilans Wprowadzenie

Pasywa

Aktywa

Informacja dodatkowa

*POBIERZ*

*POBIERZ*

*POBIERZ*

*POBIERZ*


Opublikował: Jarosław Wróblewski
Publikacja dnia: 04.08.2016
Podpisał: Edward Błaż
Dokument z dnia: 04.08.2016
Dokument oglądany razy: 1487
28.05.2020 // www.przychodniekozienickie.pl/bip