RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych w roku 2011

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”


OGŁOSZENIE!

Dyrektor SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych w roku 2011

Świadczenia wykonywane będą w pomieszczeniach i przy wykorzystaniu sprzętu SPZOZ

w ramach kontraktu zakładu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 1. Świadczenia lekarskie w podstawowej opiece zdrowotnej .

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadczeń lekarskich w ramach umowy „POZ”

Umowa określać może:

 • procentową stawkę wynagrodzenia liczoną w stosunku do kwot uzyskanych z NFZ za pacjentów objętych opieką

 • stawkę godzinową (oczekujemy ofert z podaną możliwą ilością godzin pracy oraz ceną za 1 godzinę pracy).

Świadczeń lekarskich w gabinecie poz udzielać mogą lekarze ze specjalnością medycyny rodzinnej, ch .wewnętrznych lub ch. dziecięcych .

Dopuszczamy możliwość podpisania umowy z lekarzem bez specjalizacji.

 1. Diagnostyka wykonywana w siedzibie Zamawiającego:

 • opisywanie zdjęć rtg

 • wykonywanie i opisywanie badań usg

 1. Świadczenia wykonywane dla potrzeb poradni :

 • okulistycznej

 • logopedycznej

 • zdrowia psychicznego

 • ginekologiczno-położniczej

 • alergologicznej

 • neurologicznej

 • otolaryngologicznej

Umowa określi stawkę wynagrodzenia za 1 punkt w rozumieniu NFZ

 1. Świadczenia lekarskie dla potrzeb Oddziału Dziennej Rehabilitacji

Umowa określi stawkę wynagrodzenia za 1 pacjenta objętego opieką

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na każde z wymienionych świadczeń oddzielnie .

Umowa obowiązywała będzie w okresie 01.01. 2011 - 31.12. 2011r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można w siedzibie zakładu :

26-900 Kozienice

ul. Sienkiewicza 28 pokój 212

tel/fax 48 6143073

Oferty ( zgodne z § 8.1 Rozp. Min. Zdr. i Op. Sp. z dnia 13 lipca 1998r Dz.U.98.93.542) należy składać na wymieniony adres do dnia 17.12.2010 godz.14.00.

Formularz oferty dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

Skargi i protesty dotyczące konkursu składać można do Dyrektora zakładu lek. Edwarda Błaża

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu .

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE     - POBIERZ

OFERTA               - POBIERZ

DYREKTOR SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”
lek. Edward Błaż

/ podpis na oryginale /

Opublikował: Jarosław Wróblewski
Publikacja dnia: 07.12.2010
Dokument oglądany razy: 666