Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie"

ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice

tel. 48 614-30-26, tel. 48 614-30-30 , tel. 48 614-30-33, tel. 48 614-30-54, tel. 48 614-30-56

kom. 509-00-66-33  

TELEFONY WEWNĘTRZNE

REJESTRACJA GŁÓWNA

LEK. MARIA JARZĘBSKA

wew. 206, 207, 242

LEK. ADAM SĘKULSKI

wew. 206, 207, 242

LEK. KRYSTYNA MAZUR

wew. 206, 207, 242

LEK. ZOFIA ŚWIECHOWSKA

wew. 206, 207, 242

LEK. WANDA TKACZYK

wew. 206, 207, 242

PORADNIA  OKULISTYCZNA

 

wew. 223

PORADNIA  NEUROLOGICZNA

 

wew. 206

PORADNIA CHORÓB PŁUC, PORADNIA LOGOPEDYCZNA

 

wew. 242

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

 

wew. 210

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

 

wew. 216

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

 

wew. 221

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

wew. 245

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

 

wew. 228

REHABILITACJA

 

wew. 240

PRACOWNIA RTG

 

wew. 201

GABINETY

PORADNIA CHORÓB PŁUC  - GABINET LEKARSKI

 

wew. 229

PORADNIA NEUROLOGICZNA – GABINET LEKARSKI

 

wew. 213, 247

PORADNIA LOGOPEDYCZNA - GABINET

 

wew. 218

LEK. MARIA JARZĘBSKA – GAB. LEKARZA POZ 

 

wew. 200

LEK. ADAM SĘKULSKI – GAB. LEKARZA POZ 

 

wew. 239

LEK. KRYSTYNA MAZUR - GAB. LEKARZA POZ

 

wew. 226

LEK . ZOFIA ŚWIECHOWSKA - GAB. LEKARZA POZ

 

wew. 211

GABINET SZCZEPIEŃ

 

wew. 209

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

 

wew. 227

PUNKT POBRAŃ

 

wew. 237

GABINET ZABIEGOWY

 

wew. 202

ADMINISTRACJA

DYREKTOR PRZYCHODNI

 

wew. 219

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

wew. 212

KSIĘGOWOŚĆ

 

wew. 236

ASYSTENT DYREKTORA

 

wew. 222

KADRY

 

wew. 235

STATYSTYKA MEDYCZNA

 

wew. 243