CENNIK BADAŃ

SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”

Ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice

(NIP 812-17-10-147)

obowiązujący od 16.04.2021r

Nr kodu

Nazwa usługi

Cena

brutto

% VAT

101

Usługa medyczna iniekcja

10,00 zł

zw

102

Orzeczenie lekarza medycyna pracy

50,00 zł

-„-

103

Badanie neurologiczne med. pracy

50,00 zł

-„-

104

Badanie  laryngologiczne med. pracy

50,00 zł

-„-

105

Badanie okulistyczne med. pracy

50,00 zł

-„-

106

Orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne med. .pracy

40,00 zł

-„-

107

Badanie lekarskie ogólne 

 

50,00 zł

-„-

108

Konsultacje specjalistyczne

90,00 zł

 

-„-

109

Badanie audiometryczne

15,00 zł

-„-

110

Badanie EKG

15,00 zł

-„-

111

Badanie spirometryczne

20,00 zł

-„-

112

Badanie USG

40,00 zł

-„-

113

Kserokopia dokumentów med. (1strona)

 0,30 zł

23%

 

114

Transport sanitarny 1 km

1,60 zł

zw

115

Transport sanitarny 1 godz.

20,00 zł

-„-

116

Zaświadczenie lekarskie na życzenie pacjenta

 20,00 zł

23%

117

Badanie kandydatów na kierowców kategorie AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,T,C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E -wydanie orzeczenia

 200,00 zł

23%

118

 

Palestezjometria - badanie czucia wibracji

47,00 zł

zw

119

Badania psychotechniczne

 150,00zł

23%

120

Próba oziębieniowa z termometrią skórną i próba uciskową

73,00 zł

zw

121

Badanie-pole widzenia

 

40,00 zł

-„-

 

122

Badania uczniów

90,00 zł

-„-

124

Badanie wrażliwości na olśnienie i widzenie zmierzchowe

51,66zł

23%

200

Badanie lab. Morfologia z rozmazem

15,00 zł

zw

201

Bad. lab. OB.

6,00 zł

-„-

202

Bad. lab. Leukocytoza

7,00 zł

-„-

203

Bad. lab. WR

10,00 zł

-„-

204

Bad. lab. CA 15-3

22,00 zł

-„-

205

Bad. lab. Płytki krwi

6,00 zł

-„-

206

Bad. lab. APTT

6,00 zł

-„-

207

Bad. lab. Ukł. krz.

17,00 zł

-„-

208

Bad. lab. Retikul.

6,00 zł

-„-

209

Bad. lab. INR

6,00 zł

-„-

210

Bad. lab. Ogólne moczu

12,00 zł

-„-

211

Bad. lab. Mocz na cukier i aceton

8,00 zł

-„-

212

Bad. lab. Kał na pasożyty

10,00 zł

-„-

213

Bad. lab. Kał na krew utajoną

17,00 zł

zw

214

Bad. lab. Białko w moczu

6,00 zł

-„-

215

Bad. lab. Żelazo

7,00 zł

zw

216

Bad. lab. Wapń

6,00 zł

-„-

217

Bad. lab. Fosfor

7,00 zł

-„-

218

Bad. lab. Magnez

6,00 zł

-„-

219

Bad. lab. Białko w surowicy

6,00 zł

-„-

220

Bad. lab. ASO ilościowo

10,00 zł

-„-

221

Bad. lab. CRP ilościowo

12,00 zł

-„-

222

Bad. lab. Glukoza

6,00 zł

-„-

223

Bad. lab. Krzywa cukrowa

22,00 zł

-„-

224

Bad. lab. AspAT

5,00 zł

-„-

225

Bad. lab. ALAT

5,00 zł

-„-

226

Bad. lab. Bilirubina

6,00 zł

-„-

227

Bad. lab. Odczyn W-R ilościowo

12,00 zł

-„-

228

Bad. lab.  RF ilościowo

12,00 zł

-„-

229

Bad. lab. Mocznik

6,00 zł

-„-

230

Bad. lab. Kreatynina

6,00 zł

-„-

231

Bad. lab. Cholesterol

6,00 zł

-„-

232

Bad. lab. HDL

12,00 zł

-„-

233

Bad. lab. Kwas w moczu

10,00 zł

-„-

234

Bad. lab. ALP

6,00 zł

-„-

235

Bad. lab. Diastaza w surowicy

8,00 zł

-„-

236

Bad. lab. Diastaza w moczu

8,00 zł

-„-

237

Bad. lab. TG

6,00 zł

-„-

238

Bad. lab. TSH

18,00 zł

-„-

239

Bad. lab. FT 3

22,00 zł

-„-

240

Bad. lab. FT 4

22,00 zł

-„-

241

Bad. lab. PSA

37,00 zł

-„-

242

Bad. lab. CK

9,00 zł

-„-

243

Bad. lab. GGTP

11,00 zł

-„-

244

Bad. lab. Toxoplazmoza IgE

27,00 zł

-„-

245

Bad. lab. Toxoplazmoza IgM

32,00 zł

-„-

246

Bad. lab. HBS Ag

16,00 zł

-„-

247

Bad. lab. Test na Lamblie

27,00 zł

-„-

248

Bad. lab. IgE

20,00 zł

-„-

249

Bad. lab. LDH

10,00 zł

-„-

250

Bad. lab. Przeciwciała HBS

27,00 zł

-„-

251

Bad. lab. HbA1c

18,00 zł

-„-

252

Bad. lab. D-Dimery

30,00 zł

-„-

253

Bad. lab. Proteinogram

27,00 zł

-„-

254

Bad. lab. TIBC

12,00 zł

-„-

255

Bad. lab. Anty HCV

22,00 zł

-„-

256

Bad. lab. Anty HIV

22,00 zł

-„-

257

Bad. lab. ATPO

27,00 zł

-„-

258

Bad. lab. ATPG

27,00 zł

-„-

259

Bad. lab. Helicobacter pylori w surowicy krwi

26,00 zł

-„-

260

Bad. lab. B12

30,00 zł

-„-

261

Bad. lab. Różyczka IgG

27,00 zł

zw

262

Bad. lab. Różyczka IGM

30,00 zł

-„-

263

Bad. lab. wirus cytomegalii IGG

27,00 zł

zw

264

Bad. lab. wirus cytomegalii IGM

32,00 zł

-„-

265

Bad. lab. Estradiol

27,00 zł

-„-

266

Bad. lab. FSH

27,00 zł

-„-

267

Bad. lab.  LH

27,00 zł

-„-

268

Bad. lab. Prolaktyna

27,00 zł

-„-

269

Bad. lab. Progesteron

27,00 zł

-„-

270

Bad. lab. Testosteron

26,00 zł

-„-

271

Bad.lab.Elektrolity

12,00 zł

-„-

272

Bad.lab.CA 125

35,00 zł

-„-

273

Bad.lab.Kał Bad.ogólne

6,00 zł

-„-

274

Bad.lab.Borelioza IgG

40,00 zł

-„-

275

Bad.lab.Borelioza IgM

40,00 zł

-„-

277

Bad.lab.Kał na nosicielstwo

105,00 zł

-„-

278

Bad.lab.Test na alergeny wziewne

75 ,00 zł

-„-

279

Bad.lab.Test na alergeny pokarmowe

75 ,00 zł

-„-

280

Bad.lab.Posiew moczu

24 ,00 zł

-„-

281

Bad.lab.Cytologia ginekologiczna

20 ,00 zł

-„-

282

Bad.lab.Albuminy

11,00 zł

-„-

283

Bad.lab.Witamina D3

70,00 zł

-„-

284

Bad.lab.Ferrytyna

25,00 zł

-„-

285

Bad.lab.CEA

25,00 zł

-„-

286

Bad.lab.Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA

30,00 zł

-„-

287

Bad.lab.Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA

30,00 zł

-„-

288

Bad.lab.P/c p.receptorom TSH-TRAB

55,00 zł

-„-

289

Bad.lab.Parathormon

22,00 zł

-„-

290

Bad.lab.Kwas foliowy

20,00 zł

-„-

291

Bad.lab.Grzyby drożdżopodobne-identyfikacja i lekowrażliwość

35,00 zł

-„-

292

Bad.lab.Posiew w kierunku GBS

30,00 zł

-„-

293

Bad.lab.Marker nowotwor.CA-19-9

26,00 zł

-„-

294

Bad.lab.DHEA-hormony

32,00 zł

-„-

295

Bad.lab.Kortyzol

20,00 zł

-„-

296

Bad.lab. IgE – jad osy

35,00 zł

-„-

297

Bad.lab. IgE – jad pszczoły

35,00 zł

-„-

298

Bad.lab. IgE – jad szerszenia europejskiego

35,00 zł

-„-

299

Bad.lab.Helicobacter pylori w kale,antygen

28,00 zł

-„-

500

Bad.lab.HCG wolna podjednostka beta

28,00 zł

-„-

501

Bad.lab.Anty-CCP

65,00 zł

-„-

502

Bad.lab.C-peptyd

28,00 zł

-“-

503

Bad.lab.P/c p. dekarboksylazie kw. glutaminiowego (anty-GAD)IF

65,00 zł

-„-

504

Bad.lab.HbCO (hemoglobina tlenkowęglowa)

 

10,00 zł

-„-

505

Bad.lab.Witamina D3-promocja

50,00 zł

-„-

506

Bad.lab.Grupa krwi

22,00 zł

-„-

507

Bad.lab.Odcz.Coombsa

16,00 zł

-„-

508

Bad.lab.Wymaz z nosa (bakter)

23,00 zł

zw

509

Bad.lab.Wymaz z nosa (mykol)

28,00 zł

-„-

510

Bad.lab.Wymaz z jamy ustnej (bakter)

23,00 zł

zw

511

Bad.lab.Wymaz z jamy ustnej (mykol)

28,00 zł

„-

512

Bad.lab.LDL

6,00 zł

-„-

513

Bad.lab.Przeciwciała koronawirus IgM półilościowo

75,00 zł

-„-

514

Bad.lab.Przeciwciała koronawirus IgG półilościowo

75,00 zł

-„-

515

Bad.lab.Przeciwciała koronawirus IgG ilościowo

100,00 zł

-„-

516

Bad.lab.Lipidogram

12,00 zł

-„-

300

Zdj. RTG klatki piersiowej

35,00 zł

-„-

301

Zdj. RTG klatki piersiowej boczne

35,00 zł

-„-

302

Zdj. RTG przeglądowe jamy brzusznej

30,00 zł

-„-

303

Zdj. RTG czaszki

30,00 zł

-„-

304

Zdj. RTG zatok i jamy nosowo-gardłowej

25,00 zł

-„-

305

Zdj. RTG żuchwy

30,00 zł

-„-

306

Zdj. RTG kości nosowej

10,00 zł

-„-

307

Zdj. RTG kręgosłupa szyjnego

30,00 zł

-„-

308

Zdj. RTG kręgosłupa lędźwiowego

40,00 zł

-„-

309

Zdj. RTG kręgosłupa piersiowego

40,00 zł

-„-

310

Zdj. RTG miednicy

30,00 zł

-„-

311

Zdj. RTG stawów biodrowych

20,00 zł

-„-

312

Zdj. RTG mostka

20,00 zł

-„-

313

Zdj. RTG obojczyka

20,00 zł

-„-

314

Zdj. RTG stawu barkowego

20,00 zł

-„-

315

Zdj. RTG stawu łokciowego

30,00 zł

-„-

316

Zdj. RTG kości przedramienia

30,00 zł

-„-

317

Zdj. RTG nadgarstka

20,00 zł

-„-

318

Zdj. RTG stopy i palców

30,00 zł

-„-

319

Zdj. RTG dłoni

30,00 zł

-„-

320

Zdj. RTG łopatki

20,00 zł

-„-

321

Zdj. RTG stawu kolanowego

30,00 zł

-„-

322

Zdj. RTG kości podudzia

30,00 zł

-„-

323

Zdj. RTG stawu skokowego

30,00 zł

-„-

324

Zdj. RTG żeber

30,00 zł

-„-

325

Zdj. RTG kości udowej

30,00 zł

-„-

326

Zdj. RTG kości ramieniowej

30,00 zł

-„-

327

Zdj. RTG zęba

12,00 zł

-„-

400

Zab. reh. Laser

10,00 zł

-„-

401

Zab. reh. Sollux

8,00 zł

-„-

402

Zab. reh. Kwarcówka

7,00 zł

-„-

403

Zab. reh. Diadynamic

7,00 zł

-„-

404

Zab. reh. Jonofreza

8,00 zł

-„-

405

Zab. reh. Prądy Nemeca

7,00 zł

-„-

406

Zab. reh. Galwanizacja

8,00 zł

-„-

407

Zab. reh. Diatermia Krótkofalowa

14,00 zł

-„-

408

Zab. reh. Terapuls

12,00 zł

-„-

409

Zab. reh. Ultradźwięki

9,00 zł

-„-

410

Zab. reh. Stymulacja

10,00 zł

-„-

411

Zab. reh. Masaż limfatyczny BOA

35,00 zł

zw

412

Zab. reh. Masaż wibracyjny klatki piersiowej-dzieci

20,00 zł

-„-

413

Zab. reh. Masaż wirowy podwodny-konczyn górnych

15,00 zł

zw

414

Zab. reh. Masaż ręczny -jeden odcinek

35,00 zł

-„-

415

Zab. reh. Masaż ręczny-cały kręgosłup

60,00 zł

-„-

416

Zab. reh. Masaż wibracyjny cały kregosłup

35,00 zł

-„-

417

Zab. reh. Ćw indywidualne kończyn

50,00 zł

-„-

418

Zab. reh. Ćw bierne redresyjne

40,00 zł

-„-

419

Zab. reh. Ćw korekcyjne-grupowe

60,00 zł

-„-

420

Zab. reh. Ćw indywidualne korekcyjne

85,00 zł

-„-

421

Zab. reh. Wyciągi: kręgosłup

30,00 zł

-„-

422

Zab. reh. Ćw manualne rąk na przyrządach

8,00 zł

-„-

423

Zab.reh. Masaż limfatyczny -mechaniczny 2-kończyny

40,00 zł

-„-

424

Zab. reh. Fango

15,00 zł

-„-

425

Zab.reh. Masaż całkowity podwodny

40,00 zł

-„-

426

Zab. reh. Krioterapia Azotem

14,00 zł

-„-

427

Zab. reh. Masaż wibracyjny-jeden odcinek

25,00 zł

-„-

428

Zab. reh. Ćw.czynne w odciążeniu

8,00 zł

-„-

429

Zab.reh.Laser-punktowy

15,00 zł

-„-

430

Zab.reh.Prądy Trauberta

7,00 zł

-„-

431

Zab.reh.Prądy Tens

7,00 zł

-„-

432

Zab.reh. Prądy Kotza

9,00 zł

-„-

433

Zab.reh.Fonoforeza

10,00 zł

-„-

434

Zab.reh.Krioterapia-schłodzone powietrze

6,00 zł

-„-

435

Zab.reh.Pole Magnetyczne

9,00 zł

-„-

436

Zab.reh.Tonoliza

9,00 zł

-„-

437

Zab.reh.Inhalacje

10,00 zł

-„-

438

Zab.reh.Nauka Automasażu-kobiet po masektomii

40,00 zł

-„-

439

Zab.reh.Masaż wirowy podwodny-kończyn górnych

17,00 zł

-„-

440

Zab.reh.Masaż ręczny twarzy-porażenie nerwu

35,00 zł

-„-

441

Zab.reh. Mata masująca z polem magnetycznym

20,00 zł

-„-

442

Zab.reh.Ćwiczenia czynne  w odciążeniu z oporem

9,00 zł

-„-

443

Zab.reh.Ćwiczenia czynne  wspomagane

8,00 zł

-„-

444

Zab.reh.ROTOR-ćwiczenia kończyn górnych i dolnych

6,00 zł

-„-

445

Zab.reh.Cykloerometr-bieżnia

8,00 zł

-„-

446

Zab.reh.Nauka chodu o kulach

25,00 zł

-„-

447

Zab.reh.Ćwiczenia izometryczne-PIR autostrching

30,00 zł

-„-

448

Zab.reh.Mobilizacja małych stawów

20,00 zł

-„-

449

Zab.reh.Mobilizacja dużych stawów

30,00 zł

-„-

450

Zab.reh.Ćwiczenia czynno-bierne kończyn

50,00 zł

-„-

451

Zab.reh.Ćwiczenia czynne kończyn-grupowe

30,00 zł

-„-

452

Zab.reh.Ćwiczenia p/dyskowe -grupowe

35,00 zł

-„-

453

Zab.reh.Ćwiczenia ogólnousprawniające-grupowe

35,00 zł

-„-

454

Zab.reh.Ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych

60,00 zł

-„-

455

Zab.reh.Ćwiczenia bierne-szyna Fizjotek

25,00 zł

-„-

456

Zab.reh.Kinesiology Taping

50,00 zł

-„-

457

Zab.reh.Ćwiczenia mimiczne twarzy

25,00 zł

-„-

458

Zab.reh.badanie fizjoterapeutyczne

60,00 zł

-„-