Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie"

ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice

tel. 48 614-30-26, tel. 48 614-30-30 , tel. 48 614-30-33, tel. 48 614-30-54, tel. 48 614-30-56

kom. 509-00-66-33  

REJESTRACJA

REJESTRACJA GŁÓWNA

wew. 206, 242

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

wew. 210

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

wew. 245

PORADNIA MEDYCYNY PRACY    

506-161-754

REHABILITACJA

wew. 240

PRACOWNIA RTG

wew. 201

GABINETY

GABINET SZCZEPIEŃ

wew. 209

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

wew. 227

GABINET ZABIEGOWY

wew. 202

ADMINISTRACJA

DYREKTOR PRZYCHODNI

wew. 219

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wew. 212

KSIĘGOWOŚĆ

wew. 236

ASYSTENT DYREKTORA

wew. 222

KADRY

wew. 235

STATYSTYKA MEDYCZNA

wew. 243