Zatrudnimy:

1.      Lekarza do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej,

2.      Lekarza radiologa do samodzielnego wykonywania badań USG oraz opisywania zdjęć RTG.

 

Dopuszczamy różne formy zatrudnienia ( godzinowe, etatowe, kontraktowe ).

Chętnych prosimy o kontakt z Dyrektorem – tel. (48) 614-30-73