Klauzula informacyjna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Przychodnie Kozienickie"

            W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Przychodnie Kozienickie"

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie"

z siedzibą ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice

nr tel. 486143073, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 486143030 wew 243 lub adresem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora:

 - dostępu do swoich danych ich sprostowania na podstawie art. 15 RODO;

 - zaktualizowania danych  na podstawie art. 16 RODO;

 - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez "Przychodnie Kozienickie" Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9.* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

"Przychodnie Kozienickie"

 

 

 

Klauzula informacyjna Monitoring Wizyjny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Przychodnie Kozienickie"

            W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Przychodnie Kozienickie"

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie"

 z siedzibą ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice

nr tel. 486143073, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 486143030 wew 243 lub adresem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.    Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3.    Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.    Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5.    Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do przychodni, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie przychodni, wejścia do budynków a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków przychodni.

6.    Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez "Przychodnie Kozienickie" Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.*   W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

"Przychodnie Kozienickie"